Certificering

Praktijk NutriSwitch is aangesloten bij de beroepsorganisatie stichting Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT Vergoedbaar therapeut) en voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en zorgt voor voldoende certificering. Beide therapeuten van NutriSwitch zijn erkend CAT Vergoedbaar Therapeut en werken als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

Complementaire geneeswijzen werken aanvullend op een reguliere behandeling, dienen niet als vervanging maar ondersteunen het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Bij het constateren van zogeheten ‘rode vlaggen‘ zal cliënt direct worden doorverwezen naar de eigen huisarts of Spoed Eisende Hulp.

CAT Beroepscode (zie Over Diane of Over Suzanne)
Een CAT-therapeut belooft te handelen naar deze beroepscode.
Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt.
In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook.
Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd.
In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet.
Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts.
Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld.
Een CAT-therapeut respecteert de stichting Complementair Aanvullende Therapeuten.

Diane Blancke:  CAT register therapeut, therapeutnummer: CM2915-01-01-20
Suzanne van Dijk:  CAT register therapeut, therapeutnummer: CM3432-18-02-20
Scroll naar boven